ĐẠI LÝ GAS - ĐẠI LÝ BẾP

  • Gas dân dụng

  • Gas công nghiệp

  • Đại lý bếp gas Rinnai, Poloma. Namilux

  • Bếp khè, bếp công nghiệp

  • Bếp du lịch, linh kiện bếp gas các loại

VẬT TƯ THIẾT BỊ GAS

  • Van tổng 10, 12, 25, 40kg/h cấp 1 cấp 2

  • Vật tư lắp đặt hệ thống gas công nghiệp

  • Thiết bị inox nhà hàng

  • Lắp đặt hệ thống gas công nghiệp

  • Tủ hấp cơm 30, 50, 100kg/lần

Cửa Hàng Gas Nha Trang - Gas Chí Thành

Gọi Gas Nha Trang

Cửa hàng: 19 đường B2 KĐT Vĩnh Điềm Trung, NT

ĐT: 0258 3 561 561 - 0849 256 256

Gọi Gas Nha Trang

Cửa hàng: 984 đường 2/4, Vĩnh Phước, NT

ĐT: 0258 6 256 256 - 0836 256 256