Giá gas tăng, giảm vào ngày 01 đầu tháng, phụ thuộc vào giá CP thế giới

Giá gas tháng 07/2021

Gas 12kg: 355,000đ

Giá gas tháng 08/2021

Gas 12kg: 370,000đ

Giá gas tháng 09/2021

Gas 12kg: 370,000đ

Giá gas tháng 10/2021

Gas 12kg: 410,000đ

Đại lý gas Nha Trang

Gas 12kg

Gas đỏ 12kg

Giá tháng 10/2021: 410,000đ

Quyét mã QR nhận ưu đãi

Bình gas 12kg Petrovietnam

Gas hồng 12kg

Giá tháng 10/2021: 410,000đ

Quyét mã QR nhận ưu đãi

Gas 12kg

Gas xám 12kg

Giá tháng 10/2021: 410,000đ

Quyét mã QR nhận ưu đãi

Gas 12kg

Gas xanh 12kg

Giá tháng 10/2021: 410,000đ

Quyét mã QR nhận ưu đãi

Bình gas 12kg Petrovietnam

Gas xanh dương 12kg

Giá tháng 10/2021: 430,000đ

Quyét mã QR nhận ưu đãi

Gas elf Nha Trang

Gas ELF 12,5kg

Giá tháng 10/2021: 510,000đ

Quyét mã QR nhận ưu đãi

Đổi gas chọn mua quà

Khuyến mãi gas Nha Trang
Khuyến mãi gas Nha Trang
Khuyến mãi gas Nha Trang
Khuyến mãi gas Nha Trang
Đổi gas Chí Thành Nha Trang - Nhận ưu đãi từ đại lý
Đổi gas Chí Thành Nha Trang - Nhận ưu đãi từ đại lý
Đổi gas Chí Thành Nha Trang - Nhận ưu đãi từ đại lý
Đổi gas Chí Thành Nha Trang - Nhận ưu đãi từ đại lý

Chương trình bắt đầu từ 20/07/2021 đến 25/08/2021

BẾP GAS

VAN GAS

LINH KIỆN BẾP