Tag Archives: Van gas

Bộ van gas Katsura ren ngoài VKL-2A

Bộ van gas Katsura ren ngoài

Bộ van gas Katsura ren ngoài VKL-2A Model VKL-2A(B) Nối đầu vào Ren ngoài POL (SP) Nối đầu ra Đầu nối tiếp φ 9.5 Áp vào 0.07~0.7 MPa0.7~7.0 kg/cm20.7~7.0 bar Áp Ra 2.8 ± 0.5 kPa280 ± 50 mmAq28 ± 5 mbar Lưu lượng 2kg/h Thương hiệu Nhật Bản Bảo hành 24 tháng Sản xuất […]

Bộ van gas Katsura ren trong VKLF-2A

Bộ van gas Katsura ren trong

Bộ van gas Katsura ren trong VKLF-2A Model VKLF-2A(B) Nối đầu vào Ren trong Nối đầu ra Đầu nối tiếp φ 9.5 Áp vào 0.07~0.7 MPa0.7~7.0 kg/cm20.7~7.0 bar Áp Ra 2.8 ± 0.5 kPa280 ± 50 mmAq28 ± 5 mbar Lưu lượng 2kg/h Thương hiệu Nhật Bản Bảo hành 24 tháng Sản xuất Việt Nam […]

Van gas Katsura ren trong VKLF-2A

Van gas Katsura ren trong

Van gas Katsura ren trong VKLF-2A Model VKLF-2A Nối đầu vào Ren trong Nối đầu ra Đầu nối tiếp φ 9.5 Áp vào 0.07~0.7 MPa0.7~7.0 kg/cm20.7~7.0 bar Áp Ra 2.8 ± 0.5 kPa280 ± 50 mmAq28 ± 5 mbar Lưu lượng 2kg/h Thương hiệu Nhật Bản Bảo hành 24 tháng Sản xuất Việt Nam Van […]

Van gas Katsura ren ngoài VKL-2A

Van gas Katsura ren ngoài

Van gas Katsura ren ngoài VKL-2A Model VKL-2A Nối đầu vào Ren ngoài POL (SP) Nối đầu ra Đầu nối tiếp φ 9.5 Áp vào 0.07~0.7 MPa0.7~7.0 kg/cm20.7~7.0 bar Áp Ra 2.8 ± 0.5 kPa280 ± 50 mmAq28 ± 5 mbar Lưu lượng 2kg/h Thương hiệu Nhật Bản Bảo hành 24 tháng Sản xuất Việt […]